Εταιρικό Προφίλ

Σχετικά

Εταιρικό προφίλ

Η JDCoroprate & Partners  είναι ένα συμβουλευτικό γραφείο το οποίο προσφέρει στους πελάτες του τους πιο καινοτόμους, σύγχρονους και αποδοτικούς τρόπους για να  μπορέσουν να εισχωρήσουν και να δραστηριοποιηθούν στις αγορές, είτε πρόκειται για εγχώριες, Ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές.

Υπηρεσίες

Μια από τις βασικές υπηρεσίες της JDC είναι και η παροχή συμβουλών επιχειρήσεων οι οποίες μπορεί να σας παρέχουν άριστες λύσεις όσον αφορά στην ίδρυση και εγγραφή της Ελληνικής, Ευρωπαϊκής και Διεθνούς σας εταιρείας, στον τομέα της  εταιρικής ταυτότητας, της στρατηγικής ανάπτυξης, στον φορολογικό σχεδιασμό, σε θέματα Real Estate, στη συγγραφή διαφόρων συμφωνιών και συμβολαίων.

Οι λύσεις οι οποίες παρέχουμε αδιαμφισβήτητα έχουν στόχο την ορθή και σωστή διάρθρωση του οργανισμού σας ενώ καλύπτουν σχεδόν κάθε πτυχή των επιχειρήσεων των πελατών μας.

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά μας είναι ότι οι εταιρείες  με τις οποίες συνεργαζόμαστε ανά τον κόσμο,  μπορούν να χρησιμοποιήσουν την υποστήριξής μας για την επιτυχή ίδρυση νέων εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε διάφορες χώρες σε όλο τον κόσμο και  έτσι να αποκτήσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με την εξωτερική ανάθεση διαχείρισης διαφόρων έργων.

Αναλυτικά μπορούμε να σας παρέχουμε:

Σχετικά με επιχειρησιακά ζητήματα

Σχετικά με φορολογικά ζητήματα

Παροχή συμβουλών σε φορολογικά θέματα σχετικά με την ίδρυση διάφορων νομικών μορφών, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και trusts.

Παροχή συμβουλών σε προσωπικά φορολογικά ζητήματα.

Βοήθεια στην εγγραφή στο σύστημα ΦΠΑ σε Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες χώρες.

Διευθέτηση φορολογικών πληρωμών.

Σχετικά με τραπεζικές υπηρεσίες

Καθημερινή διαχείριση της επικοινωνίας με την Τράπεζα.

Διαχείριση μετρητών.

Διατήρηση τραπεζικών καταστάσεων.

Σχετικά

Εταιρικό προφίλ

Η JDCoroprate & Partners  είναι ένα συμβουλευτικό γραφείο το οποίο προσφέρει στους πελάτες του τους πιο καινοτόμους, σύγχρονους και αποδοτικούς τρόπους για να  μπορέσουν να εισχωρήσουν και να δραστηριοποιηθούν στις αγορές, είτε πρόκειται για εγχώριες, Ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές.

The Idea

Μια από τις βασικές υπηρεσίες της JDC είναι και η παροχή συμβουλών επιχειρήσεων οι οποίες μπορεί να σας παρέχουν άριστες λύσεις όσον αφορά στην ίδρυση και εγγραφή της Ελληνικής, Ευρωπαϊκής και Διεθνούς σας εταιρείας, στον τομέα της εταιρικής ταυτότητας, της στρατηγικής ανάπτυξης, στον φορολογικό σχεδιασμό, σε θέματα Real Estate, στη συγγραφή διαφόρων συμφωνιών και συμβολαίων.

We provide expert advice for all size businesses.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Latest update