Βιώσιμη επιχειρηματική
ανάπτυξη

Βιώσιμη επιχειρηματική ανάπτυξη

Με άμεσο στόχο την επίλυση εσωτερικών προβλημάτων της εταιρείας και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς της, αναλύουμε διεξοδικά τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας της και κατόπιν προτείνουμε και αναλαμβάνουμε να υλοποιήσουμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις, οι οποίες μειώνουν τα κόστη και βελτιώνουν την αποδοτικότητα.

Συγκεκριμένα σας παρέχουμε:

 • Εσωτερική Διασκόπηση εταιρείας και Αναδιοργάνωση.
 • Εσωτερική Αναδιάρθρωση (restructuring).
 • Εσωτερική Οργάνωση / δομή / διαμόρφωση εταιρικής κουλτούρας
 • Business Plan Ανάπτυξης.
 • Μελέτες Βιωσιμότητας & Σκοπιμότητας.
 • Πραγματογνωμοσύνες – Αποτίμηση εταιρειών.
 • Logistics Management.
 • Σύνταξη και υλοποίηση μελέτης μετεγκατάστασης
 • Εκπόνηση εσωτερικών συστημάτων ελέγχου
 • Χρηματοδοτήσεις – εξεύρεση επενδυτών / funds
 • Αποτίμηση εταιρειών για επενδυτικούς σκοπούς ή συγχωνεύσεις
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης ανθρώπινων πόρων

Σχετικά με φορολογικά ζητήματα

Παροχή συμβουλών σε φορολογικά θέματα σχετικά με την ίδρυση διάφορων νομικών μορφών, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και trusts.

Παροχή συμβουλών σε προσωπικά φορολογικά ζητήματα.

Βοήθεια στην εγγραφή στο σύστημα ΦΠΑ σε Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες χώρες.

Διευθέτηση φορολογικών πληρωμών.

Σχετικά με επιχειρησιακά ζητήματα
We Believe in Best Quality

Dictum senectus cursus ultrices morbi est himenaeos per condimentum faucibus pede adipiscing

We Believe in Good Relation

Dictum senectus cursus ultrices morbi est himenaeos per condimentum faucibus pede adipiscing

We Believe in Abilities

Dictum senectus cursus ultrices morbi est himenaeos per condimentum faucibus pede adipiscing

We provide expert advice for all size businesses.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Testimonial

Our Clients Reviews

FAQ

Frequently Ask Questions.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Himenaeos volutpat dui et accumsan ante. Mollis arcu feugiat ligula quisque elementum condimentum urna non. Laoreet fames rutrum dui ultricies duis ipsum. Diam nisi letius non tristique nullam fermentum.

Himenaeos volutpat dui et accumsan ante. Mollis arcu feugiat ligula quisque elementum condimentum urna non. Laoreet fames rutrum dui ultricies duis ipsum. Diam nisi letius non tristique nullam fermentum.

Himenaeos volutpat dui et accumsan ante. Mollis arcu feugiat ligula quisque elementum condimentum urna non. Laoreet fames rutrum dui ultricies duis ipsum. Diam nisi letius non tristique nullam fermentum.

Himenaeos volutpat dui et accumsan ante. Mollis arcu feugiat ligula quisque elementum condimentum urna non. Laoreet fames rutrum dui ultricies duis ipsum. Diam nisi letius non tristique nullam fermentum.

Himenaeos volutpat dui et accumsan ante. Mollis arcu feugiat ligula quisque elementum condimentum urna non. Laoreet fames rutrum dui ultricies duis ipsum. Diam nisi letius non tristique nullam fermentum.

Himenaeos volutpat dui et accumsan ante. Mollis arcu feugiat ligula quisque elementum condimentum urna non. Laoreet fames rutrum dui ultricies duis ipsum. Diam nisi letius non tristique nullam fermentum.